Vi delar ansvaret för att ta hand om kommande generationer.

Beslut om energiproduktion och konsumtion

spelar en nyckelroll i kampen mot klimatförändringar.

 

Globalt ansvarar industrisektorn för en tredjedel av den totala slutliga energiförbrukningen. Eftersom industriproduktionen förväntas växa upp till 400% fram till 2050 kommer den att bli den sektor som släpper ut mest CO2.

 

Beslut som vilken energikälla som ska användas för att tillverka varor fattas i varje fabrik. Förnybara energikällor och ren teknik är alternativ som inte alltid har tagits hänsyn till. Vi har valet att vidta åtgärder och minska effekterna av klimatförändringar.

Vårt val

Ren teknik som använder förnybar energi och minskar beroendet av fossila bränslen, energikostnader och gör industrisektorn mer hållbar.

 

Vi uppgraderar fossila bränslebaserade energiförsörjningssystem från olika industrier med förnybara energikällor som solenergi och ren teknik såsom membrandestillation.

Var en del av lösningen

Industrial Solar Holding Europe AB (ISHE) äger 100% av Industrial Solar GmbH och publicerade ett investeringsmemorandum för bolagets nyemission. Prenumerationsperioden inleddes fredagen 17 januari 2020.

Vår teknik 

 

Vi gör industriella processer grönare med förnybar energi, solkoncentrerande tekniker, membrandestillation och nyckelfärdiga lösningar.

 

Solkoncentrerande teknik är kärnkomponenten i de lösningar som vi erbjuder industriella kunder genom företaget Industrial Solar GmbH. De fångar solinstrålning och omvandlar den till värmeenergi för att köra produktionsprocesser med höga behov energibehov av värme.

 

Membranedestillation av bolaget Solar Spring GmbH använder sig av modernteknik för att återvinna värdefulla resurser inom industrin. MD drivs av värmeenergi och kan användas för att koncentrera avloppsvatten och separata flyktiga ämnen. Resultatet är rent vatten till låga energikostnader.

Parabolisktrågsolfångare

Membrandestillation

Fresnel solfångare

Filtersystem


Industrisektorn kan flytta från fossila bränslen till förnybara energikällor för att driva produktionsprocesserna med en hög efterfrågan på energi för uppvärmning. Med ditt stöd kan vi släppa loss den enorma marknadspotentialen för solprocessvärmesystem.

Företag som har valt hållbar värme

RAM PHARMA in Jordan

Japan Tobacco International in Jordan


Var en del av lösningen, välj förnybara energikällor nu!

Head Office

Industrial Solar Holding Europe AB

c/o Ekonomiavdelningen i Härnösand KB

Strandgatan 1

SE-87145 Härnösand/Sweden

Tel. +46 611 81 06 10

 

info@industrial-solar.de