Pressmeddelanden


16-06-2020 Industrial Solar Holding Europe AB: Kommuniké från årsstämma 2020 i Industrial Solar Holding Europe AB

 

Industrial Solar Holdings årsstämma hölls onsdagen den 15:e Juni 2020 i Härnösand. Vid stämman var 3.585.341 (31,46 %) aktier representerade.

 

Christian Zahler, VD för Industrial Solar GMBH höll ett tal vid årsstämman och gav en uppdatering om företagets strategi och resultat för 2019. Moderbolagets resultat och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019...

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF] 

 


25-05-2020 Industrial Solar Holding Europe AB: Förslag till beslut bolagsstämma 2020 / Proposed decision AGM 2020

 

Årsstämma i Industrial Solar Holding Europe AB (publ) hålls måndag den 15 juni 2020 klockan 14:00 på Fiskaregatan 11, 871 33 Härnösand.

 

Punkt 10b: Disposition beträffande vinst eller förlust

 

Ingen utdelning föreslås. Styrelsen föreslår att balansera förlusten i ny räkning.

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]

 


08-01-2020 Industrial Solar genomför företrädesemission och antar föreslagna villkor för förvärv av SolarSpring GmbH

 

Den 8 januari 2020 har styrelsen för Industrial Solar Holding Europe AB (ISHE) beslutat att genomföra en företrädesemission om 24,7 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren för emissionen tillkännages genom detta pressmeddelande.

  

Bakgrund till emissionen är det planerade förvärvet av företaget SolarSpring GmbH, en spin-off från ”Fraunhofer Institute for Solar Energy System” i Freiburg. Företaget är tillverkare av innovativa membranbaserade vattenreningssystem...

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]


09-12-2019 Framgångsrik transfer av R&D-projektet med 1.4 miljoner euro för två systeminstallationer

 

Bolaget Industrial Solar GmbH, där Industrial Solar Holding Europe AB innerhar 100 %, har nu officiellt övertagit H2020:s projekt SHIP2FAIR från sitt tidigare företag.

 

Industrial Solar beviljades ett finanseringsvolym med ett belopp på 1.4 miljoner euro under projektets löptid med en finsanseringssats på 75%, plus ytterligare 25% för allmänna omkostnader...

 

[Läs mer (på engelska)]

 

 

Download
Pressmeddelande R&D-projektet.pdf
Adobe Acrobat Document 197.7 KB

04-12-2019 Industrial Solar Holding Europe AB: Europeiska kommissionen beviljar 5 miljoner euro till forskningsprojekt för solvärme i industrin

 

Industrial Solar och Absolicon är båda vinnare när konsortiet "FRIENDSHIP" beviljas 5 miljoner euro i ett forskningsprojekt finansierat av EU för att öka marknaden för solvärme i industriella processer... 

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]

 


18-11-2019 Industrial Solar Holding Europe AB: Industrial Solar har vunnit European Solar Prize 2019

 

Esch-sur-Alzette (Luxemburg): Den europeiska organisationen för förnybara energikällor (the European Association for Renewable Energies) och sin luxemburgiska avdelning vördade åtta nominerade kandidater från sex olika länder med den European Solar Prize 2019 på  Campus Belval i Luxemburgs pittoreska stad Esch-sur-Alzette den  15 november 2019...

 

[Läs mer (ENG)]

 

Download
Pressmeddelande European Solar Prize.pdf
Adobe Acrobat Document 324.8 KB

31-10-2019 Industrial Solar Holding Europe AB: Möter Industrial Solar på Stora Aktiedagen

 

Christian Zahler, vd på Industrial Solar Holding Europe AB, kommer att presenterar sig och sitt bolag på Aktiespararna Stora Aktiedagen både den fjärde november i Göteborg och den 25 november i Stockholm. 

 

Där kommer två Stora Aktiedagar att äga rum i november

  • Stora Aktiedagen på måndag den fjärde november 2019 i Götebrog
  • Stora Aktiedagen på måndag den 25:e november 2019 i Stockholm... 

[Läs mer (ENG)]

 

Download
Pressmeddelande Stora Aktiedagen.pdf
Adobe Acrobat Document 208.9 KB

30-10-2019 Industrial Solar Holding Europe AB: Industrial Solar tecknar samarbetsavtal med Uniper

 

Det tyska bolaget Industrial Solar GmbH, vilket är ett hundraprocentiga holdingbolag till Industrial Solar Holding Europe AB, har idag tecknat ett samarbetsavtal med Uniper om användningen av solprocessvärme i industrin. 

 

Freiburg/Düsseldorf, den 30 oktober 2019 – Den termiska energin kräver för industriella processer ett belopp som är uppskattningsvis 25% av världens totala energiefterfrågan...

 

[Läs mer (ENG)] 

 

Download
Pressmeddelande Uniper.pdf
Adobe Acrobat Document 297.9 KB

18-10-2019  Industrial Solar Holding Europe AB: Industrial Solars Fresnel ånggenerator har vunnit "Solar Impulse Efficient Solution" märkningen

 

Industrial Solars ånggenerator, baserande på deras LF-11 Fresnel-solfångarteknologi, har vunnit märkningen Solar Impulse Efficient Solution.

 

Märkningen Solar Impulse Efficient Solution syftar på att överbrygga klyftan mellan ekologi och ekonomi och att föra samman miljöskydd och ekonomisk bärkraft för att demonstrera att dessa lösningar inte är kostsamma försök att lösa ett problem, utan att de är stora tillfällen för en ren, ekonomisk tillväxt...

 

[Läs mer (ENG)]

 

Download
Pressmeddelande Solar Impulse.pdf
Adobe Acrobat Document 379.8 KB

16-09-2019 Industrial Solar Holding Europe AB: Industrial Solar GmbH ingår ett partnerskap med den tyska korporationen för internationiella korporationer (GIZ)

 

Båda kontrahenter fostrar invigningen av fjärrvärmekontrakt för solprocessvärme i Jordanien. 

 

Den 16 september 2019 signerade Industrial Solar GmbH, ett dotterbolag till Industrial Solar Holding EuropeAB,  ett partnerskapkontrakt med den tyska korporationen för internationella korporationer (GIZ).  Det treåriga projektets mål är att främja köpeavtal för solprocessvärme i Jordanien. Projektetvolymen beräknas överstiga 400 000 €, av vilket Industrial Solar får ett direkt offentligt stöd på 173.500 €...

 

[Läs mer (ENG)] 

 

Download
Pressmedelande GIZ.pdf
Adobe Acrobat Document 298.4 KB

30-08-2019 Industrial Solar Holding Europe AB: Sammanfattning av Interimsrapporten för det Andra Kvartalet 2019

 

Sammanfattnig av Interimsrapporten för det Andra Kvartalet  

Andra Kvartalet från 2019-04-01 till 2019-06-30 (2018-04-01 – 2018-06-30*) 

  • Bolagets försäljningssiffror uppgår till 53 (0) TSEK
  • Ökning av färdiga varor, inventeringar och ökning av färdiga varor, inventeringar och pågående arbete  0 (0) TSEK
  • ...

[Läs mer (ENG)]

 

Download
Pressmeddelande Andra kvartalet 2019.pdf
Adobe Acrobat Document 295.6 KB

28-08-2019 Industrial Solar Holding Europe AB: Industrial Solars projekt utvaldes för att presenteras på "100% RHC Event" i Helsinki

 

Våra system för solånggenerering och nedkylning, installerade på våra kund JTI i Amman/Jordanien, utvaldes för att presenteras på "100% Renewable Heating and Cooling for a Sustainable Future" evenemangen den 28 oktober 2019 i Helsinki, Finland...

 

[Läs mer (ENG)]

 

Download
Pressmeddelande 100% RHC Evenemang.pdf
Adobe Acrobat Document 300.6 KB

 09-07-2019 Industrial Solar Holding Europe AB: Eurostar SimpleSolars ansökan kunde inte hitta tillräckligt finansering denna gång

 

P.g.a. otillräckligt nationell finansering har konsoriet bakom SolarSimple varit oförmögen att godkänna sin ansökan, även om projektet har överskridit tröskelvärdet för finanseringserhållande. Men partnerna koopererar också i andra ansökan, vilka EU-research-funding-systemmet H2020 finanserar...

 

[Läs mer (på engelska)] 

 

Download
Pressmeddelande Eurostar SimpleSolar.pdf
Adobe Acrobat Document 195.8 KB

24-06-2019 Industrial Solar Holding Europe AB: Industrial Solar utvalt av EU-Gateway

 

Efter den sista bedömningen av alla ansökningar har Industrial Solar GmbH – helägt dotterbolag till Industrial Solar Holding Europe AB – blivit utvalt att delta i EU Gateway for Business with Green Energy Technologies i Japan. Programmet är schemalagt att starta i September 2019.

 

Industrial Solar uppfyllde urvalskriterierna och kommer därmed få möjlighet att under en vecka delta i ett affärsevenemang i Japan som fokuserar på grön energiteknik...

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]

 


07-06-2019 Industrial Solar Holding Europe AB: Kommuniké från årsstämma 2019 i Industrial Solar Holding Europe AB

  

Industrial Solar Holdings årsstämma hölls onsdagen den 5 Juni 2019 i Stockholm. Vid stämman var 3.924.262 (51,66 %) aktier representerade.

 

Christian Zahler, VD för Industrial Solar GMBH höll ett tal vid årsstämman och gav en uppdatering om företagets strategi och resultat för 2018. Moderbolagets resultat och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018...

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]

 


07-06-2019 Industrial Solar Holding Europe AB: Eurostars ger Industrial Solars ansökan uppfyllt kriterier

 

Industrial Solar deltar i ett konsortium ”SolarSimple” som ansökt till EU-programmet Eurostar med ett projekt som sammanlagt skall omsätta 2,8 miljoner euro (varav 900 000 euro är Industrial Solar andel) där ungefär halva beloppet finansieras av stöd (d.v.s. ca 450 000 euro eller ca 4,5 MSEK finansieras av Industrial Solar). Eurekasekretariatet som handlägger ansökan har nu meddelat att vår ansökan av utvärderarna erhållit tillräckligt med bedömningspoäng...

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]

 


29-05-2019 Industrial Solar Holding Europe AB: Summary Interim Report Q1/2019

(Pressmeddelande bara tillgängligt på engelska)

 

Summary of the 1st quarter report  

 

1st Quarter from 01.01.2019 to 31.03.2019 (01.01.2018 – 31.03.2018)

  • The company´s sales amounted to 421 (0) TSEK
  • ...

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]

 


21-05-2019 Industrial Solar Holding Europe AB: Förslag till beslut bolagsstämma 2019 / Proposed decision AGM 2019 

 

Årsstämma i Industrial Solar Holding Europe AB (publ) hålls onsdagen den 5 juni 2019 klockan 12:00 på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, 121 26 Stockholm.

Annual General Meeting of Industrial Solar Holding Europe AB (publ) will be held on Wednesday June 5th, 2019 at 12:00 on Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, 121 26 Stockholm.

 

Punkt 10b: Disposition beträffande vinst eller förlust

Ingen utdelning föreslås. Styrelsen föreslår att balansera förlusten i ny räkning.

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]

 


07-05-2019 Industrial Solar Holding Europe AB: Kallelse till årsstämma / Notice of Shareholders Annual Meeting

 

Årsstämma i Industrial Solar Holding Europe AB (publ) hålls onsdag 5 juni 2019 klockan 12:00 på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, 121 26 Stockholm. 

Annual General Meeting of Industrial Solar Holding Europe AB (publ) will be held on Wednesday June 5th, 2019 at 12:00 on Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, 121 26 Stockholm.

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]

 


05-02-2019 Industrial Solar: INDUSTRIAL SOLAR kommer att genomföra en förändring i ledningen

 

Tobias Schwind, kommersiell chef för Industrial Solar GmbH, det helägda dotterbolaget till Industrial Solar Holding Europe AB, kommer att tillträda en chefsroll på en tekniköverföringsfond från Fraunhofer Gesellschaft i München från augusti 2019. Han kommer att vara ansvarig för förnybar energi, vilket möjliggör större tillgång till innovationer och forskningsprojekt inom kärnverksamheten inom Industrial Solar och Absolicon...

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]

 


15-01-2019 Industrial Solar: Första handelsdagen i Industrial Solar

 

Idag tisdag 15 januari är första handelsdagen i solenergiföretaget Industrial Solar. Bolaget är inriktat på att bygga solvärme till industrier med temperaturer upp till 400 grader. Den senaste installationen på en fabrik i Jordanien levererar 270-gradig ånga som både driver processer och en ångdriven kylanläggning.

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]

 


13-12-2018 Industrial Solar Holding Europe AB: Företrädesemissionen tecknad till 100% 

 

Teckningsperioden i Industrial Solars nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare är avslutad. Emissionen tecknades till 100 procent. Bolaget tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 15,75 Mkr kronor före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till ca 0,9 Mkr.

 

Totalt har 2 540 527 aktier tecknats, varav 759 370 med stöd av teckningsrätter...

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]

 


13-11-2018 Industrial Solar: Industrial Solar publicerar memorandum inför IPO

 

Med anledning av den företrädesemission som styrelsen den 5 november 2018 beslutat att genomföra så publicerar Industrial Solar Holding Europe AB (publ) härmed det Memorandum som har upprättats inför emissionen. Memorandumet har upprättats på engelska. En sammanfattning kommer att finnas på svenska när emissionen startar...

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]

 


05-11-2018 Industrial Solar: Företrädesemission i Industrial Solar 14 november till 4 december 2018

 

Industrial Solar Holding Europe AB (”Industrial Solar och ”bolaget”) har godkänts för notering på Spotlight Stock market. Noteringsbeslutet är villkorat med den planerade företrädesemissionen genomförs, i alla fall till sin miniminivå.

 

Styrelsen har beslutat att, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 26 september 2018, genomföra...

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]

 


02-11-2018 Industrial Solar Holding Europe AB: Industrial Solar godkänt för notering på Spotlight Stock market

 

Industrial Solar Holding Europe AB ("Industrial Solar" och "företaget") har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Beslutet är villkorat av att den kommande företrädesemissionen fullföljs.

 

Industrial Solar är ett tyskt ingenjörsföretag med kompetens inom solvärmesystem. Bolaget erbjuder kompletta lösningar för industrikunder... 

 

[Läs mer] eller [Öppna som PDF]

 

Dela denna sida:


Head Office

Industrial Solar Holding Europe AB

c/o Ekonomiavdelningen i Härnösand KB

Strandgatan 1

SE-87145 Härnösand/Sweden

Tel. +46 611 81 06 10

 

info@industrial-solar.de