Nyheter


Industrial Solar Holding Europe AB: Industrial Solar har vunnit European Solar Prize 2019

2019-11-18

Esch-sur-Alzette (Luxemburg): Den europeiska organisationen för förnybara energikällor (the European Association for Renewable Energies) och sin luxemburgiska avdelning vördade åtta nominerade kandidater från sex olika länder med den European Solar Prize 2019 på  Campus Belval i Luxemburgs pittoreska stad Esch-sur-Alzette den  15 november 2019.

 

Industrial Solar fick priset i kategorin ‘industrial and commercial companies or farmers’. Jyrin vördade att våra installationer av Fresnel-solarfångare  demonstrerar att solenergetiska ånggeneratorer  är rimliga att använda, att de kan bidra påtagligt till ett koldioxidneutralt processvärmetillhandahållande, och att det finns ett paradigmskifte mot en koldioxidneutral, industriell  fjärrvärmeförsörjning.

 

 Martin Haagen, som fick priset på uppdrag av Industrial Solars-team, konstaterade: “Jag är mycket stolt över att våra bolag har fått priset  ‘European Solar Prize’ för våra Fresnel-solfångare. Med våra opererande solkraftverker har vi bevisat den stora potentialen som solenergi uppviser när det gäller processvärme. Därmed kan vi lägga grunden till ett stort framsteg mot koldioxidneutralt industriell produktion. Våra vision är en hundraprocentigt förnybar energi i industrin, och det europeiska solar priset (European Solar Prize)  bekräftar att vi är på rätt vägen."

 

Bl.a. vördades den s.k. ‘Fridays For Future movement’ med den europeiska solar priset 2019. Priset tilldömas varje år sedan 1994 till  kommunstyrelser, kommunala företag, associeringer och organisationer, arkitekter, journalister och privatpersoner i samarbete med EUROSOLAR:s nationala sektioner. Priset värdesättas  engagemangen och regionala  äktörers uppfinningsrikedom, och det tillhandahåller nya impulser för en regenerativa och decentraliserade enigirevolution i Europa.

  

Varsågod och hitta hela pressmeddelande här.  


Industrial Solar på Solar World kongresset i Chile

2019-11-13

Industrial Solar deltog i och presenterade sig på Solar World-kongresset som ägde rum sista veckan i Santiago/Chile. Irapua Ribeiro, affärsutvecklare för Latinamerika, gjorde en presentation om ett ramverk för innovationspolitik (innovative policy framework) och affärsmodeller vad som var ett av huvudtemana för ökningen  av  solprocessvärmeprojekternas implementation."Det är ett nöje att kunna vara här och presentera framför ett så stort publik. Solar World-kongresset uppvisade tillsammans med Solar Heating and Cooling conference ett brett spektrum av nya projekter och företag som påverkar vårt framtida energilandskap. Vi är tacksamma att kunna se att Industrial Solars lösningar börjar identifieras som framgångsrika och att nya forskare nyttjar våra teknologier i deras referenser. Ett särskilt tack till International Solar Energy Society ISES och SERC-Chile för att organisera  ett så pass toppmöte!" framhäver Ribeiro.


Industrial Solar Holding Europe AB: Industrial Solars Fresnel-solfångare har vunnit ‘Solar Impulse Efficient Solution’ märkning

2019-10-18

Industrial Solars direkta ånggenerator, baserande på LF-11 Fresnel-solfångarteknologin, har vunnit märkningen Solar Impulse Efficient Solution.

 

Märkningen Solar Impulse Efficient Solution syftar på att överbrygga klyftan mellan ekologi och ekonomi och att föra samman miljöskydd och ekonomisk bärkraft för att demonstrera att dessa lösningar inte är kostsamma försök att lösa ett problem, utan att de är stora tillfällen för en ren, ekonomisk tillväxt.

Denna märkning bidrar till lösningar som integrerar höga standarder för hållbarhet och lönsamhet. "Imaginera hur detta påverkar jorden! Tusendtals rena och efficienta lösningar med en märkning som bevisar deras lönsamhet. De har potentialen för att kreera arbetsplatser och främja ren, ekonomisk tillväxt, och samtidigt reducerar de CO2-emissionerna och skyddar naturtillgångarna. Det är mer än ekologiskt, det är logiskt!" sa Bertrand Piccard, inititatorn och Solar Impulse Foundations ordförande. “Varje gång jag talar med  regeringscheferna och regeringstjänstemän om miljöskydd, då konstaterar de att det är för dyrt. Denna märkning är ett tydligt budskap för dem: Det finns lösningar, och de representerar de största marknadsmöjligheterna av vår århundrade.  Möjligheter som man inte skulle missa." Solar Impulse Foundations senaste utmanigar fick vidsträckt institutional support, bl.a. från UNFCCC, Europeiska kommissionen, den internationella byrån för förnybar energi  (IRENA) och Internationella energiorganet (IEA). Ytterligare kollaborationer inkluderar EU:s borgmästaravtal, en samling av mer än 7.500 borgmästare från hela Europa som försöker att implementera EU:s klima- och energimål och att leda deras stader till mer hållbarhet. 

 

Christian Zahler, vd på Industrial Solar Holding Europe AB, kommenterade: "Tack för att utmärka våra ånggerereringssystem med märkningen Solar Impulse Efficient Solution’ och för att berätta hela världen att det finns efficenta, hållbara och prisvärda lösningar för att reducera våra emissioner och för att föra oss närmare till ett koldioxidneutralt samhälle och  kretsloppsekonimin. Vi är stolt över att vara en del av lösningen."


XXI Luso-tyskt energi-symposium

2019-10-08

Industrial Solar kommer att delta i det XXL Luso-tyskt symposiet om energi och effektivitet i Portugals industri.

Datum: 2019-10-15, från kl. 9 till kl. 16.45

Mötesplats: SANA Lisboa Hotel, Lissabon

 

Portugal nyttjar en tredje del av sin energi för industrin, vilket möter en stor konkurrens mellan internationella marknader, där energipriset är lägre. För att bemästra denna utmåning organiserar den Luso-tyska kammaren för handel och industri ett XXL-symposium med energispecialister från Portugal och Tyskland, såväl som andra relevanta andelsägarna. 

 

Hitta mär information om evenemangen och registret (på portugisiska och tyska).

Vi ses där!

 


Industrial Solar deltar i den sjunde ‘World Smart Energy Week’ i Osaka/Japan

2019-09-25

Tack vare EU Gateway-programmets support utställer Industrial Solar deras lösningar på den sjunde World Smart Energy Week i Osaka/Japan.

 

Japans ledande Energy Show startade den 25 september 2019 på INTEX området i Osaka/Japan. Industrial Solar utvaldes  av EU Gateway-programmet som ett av 32 bolag från hela Europa för att utställa deras lösningar och tjänster i EU paviljongen i hallen 4.

Christian Zahler, som vd på Industrial Solar GmbH, berättade: "Jag är mycket stolt över att våra bolag utvaldes för EU Gateway Mission on Green Energy Technologies i Japan. Genom EU Gateway-programmets excellenta support kan vi presentera våra lösningar för industriella kunder som är lokaliserade i den s.k. sunbelt. Där är många stora japaniska bolag med faciliteter i länder som är lämpliga för våra solenergilösningar. Med våra kund Japan International (JTI), som köper ett av våra soltermiska ånggernereringssystem för sin produktionsfacilitet i Amman/Jordanien 2017, har vi en excellent referens för att övertyga ytterligare potentiella partner och kunder här i Japan. Dessutom finns det också många andra bolag på denna mässa som utställer och erbjuder produkter och teknologier som är intressanta för oss som internationella nyckelfärdiga energilösningsleverantörer." Den World Smart Energy Week äger rym två gånger om året i Tokyo (i februari) och i Osaka (i september), och syftar på att erbjuda en plattform för yrkesmän världen över för att förhandla och nätverka för smarta och förnybara energiäffärers framtid, såväl som att gynna och fostra innovationer. Mer än 60.000 besökare deltog denna år  i den Wold Smart Energy Week i Tokyo i februari, och det tilltagande besökarantalet pekar på en ökande intresse i World Smart Energy Week:s programmet och den stora betydelsen av lämpliga energilösningar. 

 


Industrial Solar GmbH upprätta ett partnerskap med den tyska korporationen för internationiella korporationer (GIZ)

2019-09-16

Båda kontrahenter fostrar invigningen av fjärrvärmekontrakt för solprocessvärme i Jordanien. 

 

Den 16 september 2019 signerade Industrial Solar GmbH, ett dotterbolag till Industrial Solar Holding EuropeAB,  ett partnerskapkontrakt med den tyska korporationen för internationella korporationer (GIZ).  Det treåriga projektets mål är att fostra fjärrvärmekontrakt för solprocessvärme i Jordanien. Det treåriga projektets mål är att främja köpeavtal för solprocessvärme i Jordanien. Projektetvolymen beräknas överstiga 400 000 €, av vilket Industrial Solar får ett direkt offentligt stöd på 173.500 €. I soliga länder som Jordanien kan solprocessvärme minska efterfrågan på bränslet, CO2-emissioner och driftskostnader, och således bidrar till en hållbar utveckling. Industrial Solar har framgångsrikt bevisat sin tekniska spetskompetens genom att implementera två solprocessvärmesystem i Jordanien. Tack vare de nya fjärrvärmekontrakten kan teknologiska lösningar kombineras med en innovativ affärsmodell där den industriella slutanvändaren inte måste täcka installationens kapitalinvestering. Det är ett ansats för att övervinna ett hinder för intresserade slutanvändare, och man förväntar sig att omsättningen kommer att öka betydligt. För att fostra denna modell i Jordanien utvecklar Industrial Solar GmbH och GIZ ändamålsenliga kontrakt, som  implementerar det första solprocessvärmeprojektet med ett fjärrvärmekontrakt i Jordanien, och sätter igång ytterligare kapacitetsbyggande åtgärder för båda solprocessvärme och fjärrvärmekontrakt. Genom detta utvecklande patnerskap kommer båda kontrahenter att samarbeta med ytterligare privata och offentliga  partner från både Jordanien och Tyskland.

 


Industrial Solar utvaldes av  EU-Gateway

2019-06-25

Industrial Solar utvaldes för att delta i EU Gateway for Business with Green Energy Technologies i Japan. Programmet ska starta i September 2019.

Bolaget uppfyllde urvalskriterierna och fick därmed möjligheten att delta i en s.k. one-week business mission som fokusserar sig på gröna energiteknologier i Japan där deltagarna kan profitera från olika supporttjänster som inkluderar coaching, logistiska och finansiella support.

Industrial Solar är ett av bara 40 bolag i hela EU som har fått möjligheten att öka förstahandupplevelser i dynamiska marknader och att etablera businesskontakter med lokala bolag via business-matching-evenemang och möten.

EU Gateway - Business Avenue är ett initiativ grundades av den Europeiska unionen för att stödja europeiska företag med att etablera ihållande business-kontakter i Asien.

 


Symposium: Energieffektivitet och förnybara energier i turismindustrin i Mexiko

2019-05-22

Redan 2016 representerade Mexikos turismindustri 8.5% av landets bruttonationalprodukt (GDP), och sektorn har en stor utvecklingspotential i användningen av förnybara energier och åtgärder för att förbättra energieffektiviteten.

Detta är anledningen till att den mexikanska-tyska kammaren  för kommers och industri (AHK-Mexico) har organiserat ett symposium i Mexico City den 7 maj 2019 där specialister från olika ämnesområde presenterade deras lösningar, och diskuterade de senaste trenderna med många åhörare.

På symposiet presenterade Industrial Solar de nyaste teknologierna av solenergi och kylning, såväl som deras användning i den mexikanska turismindustrin.

 

Här hitta du mer information (på spanska).


 

 

 

   13.05.2019 - Industrial Solar and Gasco join forces
Dela denna sida:


Head Office

Industrial Solar Holding Europe AB

c/o Ekonomiavdelningen i Härnösand KB

Strandgatan 1

SE-87145 Härnösand/Sweden

Tel. +46 611 81 06 10

 

info@industrial-solar.de